Samling: Bånd til bunad

Båndene er sortert fra bredest til smalest. 

Tips:
Skru på full lysstyrke på skjermen din for å få riktigst fargegjengivelse. 

Velg 1-3 pyntebånd til beltestakkforkle.
Hold deg innenfor en ferdig bredde opp til 12 cm med bånd, inkludert kantebånd. 

1) Velg deg et hovedbånd som er fra ca 34 mm og oppover.
2) Deretter legger du til ett eller to smalere bånd. 

Til beltestakkliv trenger du 0,6 m til meier i ryggen og skuldersømmer. Anbefaler ikke bredere bånd enn 2,7 cm på livet. 

KATEGORIER: